Vi utför tjänster till dig som kund – Du som kund har godkänt vår kundpolicy som gäller vid inlämning av fordon eller objekt.

Syftet med denna kundpolicy är att ge våra nuvarande, tidigare och potentiella kunder (kallade ”kunder” eller ”du” och vi under  namnet Ditec Bilvårdcenter i Malmö, Cypressvägen 29, Malmö ) en förståelse för:

Vi informerar omständigheter under vilka vi samlar in och behandlar dina personuppgifter enligt GDPR.
Behandling av dina personuppgifter utgör en viktig del av att vi tillhandahåller produkter och tjänster till dig.

Valfrihet
Dina personuppgifter tillhör dig. Vi är noga med att inte göra några antaganden om dina sekretesspreferenser och försöker utforma vår behandling av dina uppgifter efter ditt önskemål så att du kan välja om du vill dela dina uppgifter med oss.

Vi inskaffar information om dig via fordonsregistret och all personinfo utöver ger du oss frivilligt.
All information är hämtat från bilregistret, mer information är att hämta här: https://biluppgifter.se/integritetspolicy

Inlämning av fordon
Inlämning av fordon sker till vår personal under våra öppettider.
Lämnas bilen stående på vårt område utöver öppettider (när vi har stängt) ansvarar vi inte för ert fordon vid skada eller stöld.
Bilen bör vara normalt ren vid inlämning så länge tjänsten inte inkluderar tvätt & städning.

Inspektion

Vi inspekterar skicket av din bil innan en behandling påbörjas vilket personal på eget initiativ rapporterar till kund men alltid arbetsledare verbalt och/eller skriftligt ”om skador finns på fordon eller objekt” som bucklor, repor, sprickor både utvändigt och invändigt och i vilken allvarlighetsgrad så länge det inte förhindrar beställt arbete. Kunden meddelas om merarbete om vi upptäcker skador. Vi försäkrar oss på detta sätt emot att kunden lämnar bilen i efterhand med krav på påstådd skada vi orsakat.

Hyrbil / Lånebil
Efter kundens mottagande av  hyrbilsnyckeln har kunden fullständigt ansvar för fordonet tills återlämnande av hyrbilsfordon samt inpektion. Kunden återlämnar bilen i det skick som vid upphämtningen.
Kunden skall förse sig själv med drivmedel i den omfattning kunden själv behöver.
Böter relaterade till hyrbilens registreringsnumret betalas av kunden direkt vid felparkering mm. Vid obetalda böter och påminnelser faktureras kunden bötesbeloppet, påminnelseavgiften samt faktureringsavgift på 395kr.

Ej uthämtade fordon eller objekt
Vi ansvarar inte för uppställda ej upphämtade fordon och tillhörigheter eller objekt under och utöver öppningstider.

Parkering på område (vid besök mm.)
Vi ansvarar inte för fordons, objekt -skador orsakade av väderförhållande, skadegörelse, inbrott, annat fordon, punktering.
Vid obehörig parkering forslas fordonet bort med bärgningsbil på egen bekostnad.
Området videobevakas, nedskräpning polisanmäls.